Team Maanha, gevestigd aan Brandt 1 te Stevensweert is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze Privacyverklaring


Contactgegevens

KvK: 14120553
Postadres: Brandt 1 6107XZ Stevensweert
Telefoon: 06-15960764 of 06-29348128
Website: www.teammaanha.nl
E-mailadres: info@teammaanha.nl


Welke Persoonsgegevens verwerken wij?

Team Maanha kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Team Maanha, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Team Maanha heeft verstrekt. Team Maanha kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Voorletters en achternaam
  • Geboortedatum
  • Bedrijfsnaam
  • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
  • Telefoonnummer (mobiel of vast)
  • E-mailadres
  • Bankgegevens
  • Uw documenten, oefeningen, testen en reflectieverslagen die u deelt ten behoeve van de uitvoering van een traject, coach-/adviesgesprek.


Waarom heeft Team Maanha deze gegevens nodig?

Team Maanha verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch niet bereikt kunt/wil worden.

Daarnaast kan Team Maanha uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u overeengekomen opdracht, doorgaans bestaande uit persoonlijk contact, trajecten op het gebeid van hersenwerk- begeleiding angst voor honden, coachen en TMA, etc.


Hoe lang worden gegevens bewaart?

Team Maanha bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Daarnaast worden de aangemaakte facturen waarop uw gegevens vermeld staan minimaal 7 jaar na aanmaken bewaart, conform art. 52 – Afdeling 2. Verplichtingen ten dienste van de belastingheffing in de Algemene wet inzake rijksbelastingen.


Delen met derden

Team Maanha verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Uw persoonsgegevens zullen nooit door Team Maanha worden doorverkocht aan derden.


Websitebezoek

Op de website van Team Maanha worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Team Maanha gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.


Google Analytics

Team Maanha maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het IP-adres van uw computer, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google en Google Analytics voor meer informatie. U kunt deze vinden middels de volgende link: https://policies.google.com. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Team Maanha te kunnen verstrekken.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Team Maanha heeft hier geen invloed op en heeft Google geen toestemming gegeven om via Team Maanha verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.


Gegevens inzien, aapassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@teammaanha.nl. Team Maanha zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, via volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Beveiliging

Team Maanha neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Team Maanha maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Uw gegevens worden niet op een online server opgeslagen maar op een lokale, beveiligde PC.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Team Maanha verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Team Maanha via info@teammaanha.nl.

 

www.teammaanha.nl is een website van Team Maanha.

Deze website gebruikt cookies om de website zo goed mogelijk te laten werken.

 

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites op de computer worden geplaatst. Hierin kan bijvoorbeeld een loginnaam worden opgeslagen, en gegevens over je surf- en klikgedrag. De opgeslagen gegevens zijn niet gekoppeld aan je naam of adres.


Hoe gebruiken we cookies?

Team Maanha maakt gebruik van Google Analytics. Dit webanalyse-programma geeft website-makers antwoord op vragen als Waar komen de bezoekers vandaan? Welke pagina’s worden het meest bezocht? en Welke browsers gebruiken de bezoekers? Deze informatie wordt door Team Maanha gebruikt om de website te verbeteren. Om deze informatie te verzamelen maakt Google Analytics gebruik van cookies. De data die via cookies verzameld worden – waaronder IP-adressen – kunnen door Google opgeslagen worden op servers in de Verenigde Staten.
Meer informatie over hoe wij omgaan met uw gegevens kunt u vinden in onze Privacy Verklaring.


Werkt deze website ook zonder cookies?

Ja, echter zonder cookies worden er ook minder gegevens bijgehouden over de pagina’s die worden bezocht, waardoor deze informatie niet gebruikt kan worden bij het verbeteren van onze website en de gebruikerservaring daarvan.


Gebruiken we nog andere cookies?

Deze website maakt ook gebruik van Facebook Like buttons. Facebook plaatst hiervoor geen nieuwe cookies, maar maakt gebruik van Facebook cookies als die al op de computer of telefoon van de bezoeker aanwezig zijn.


Hoe verwijder ik cookies?

Je kunt de cookies op de computer zelf inzien, en ook verwijderen. Je kunt ook alle cookies op de computer wissen en de browser zo instellen dat cookies geblokkeerd worden. Meer informatie hierover is te vinden op Cookies en Volg me niet. (Let op: je gaat naar een andere website als je op voorgaande links klikt).

Overzicht van de door deze website gebruikte cookies